امروز : يكشنبه, ۲۶. خرداد ۱۳۹۸
كتابخانه
حزب بعث وجنگ(3جلدي) PDF چاپ نامه الکترونیک

حزب بعث وجنگ(3جلدي)

مولف: حسين نقيب،خالد

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1368

چكيده:

در اين‌كتاب‌، سعي‌نويسنده‌ـ كه‌خود يك‌نظامي‌عراقي‌است‌ـ آشناكردن‌خواننده‌با پديده‌اي‌به‌نام‌حزب‌بعث‌در كشورهاي‌عربي‌و به‌ويژه‌در عراق‌است‌. به‌گفته‌نويسنده‌، هدف‌واقعي‌از تأليف‌اين‌كتاب‌، تشريح‌مسايل‌پشت‌پرده‌، حقايق‌ناگفته‌و دسيسه‌هايي‌است‌كه‌زمينه‌به‌قدرت‌رسيدن‌حزب‌بعث‌و در نتيجه‌، روي‌كار آمدن‌صدام‌تكريتي‌را فراهم‌ساخت‌. نويسنده‌در بخش‌اول‌(حزب‌بعث‌)، چگونگي‌به‌قدرت‌رسيدن‌حزب‌بعث‌و ظهور صدام‌در صحنه‌سياسي‌عراق‌را توضيح‌مي‌دهد. در بخش‌دوم‌(جنگ‌)، آغاز تجاوز نظامي‌عليه‌كشورمان‌را در سرفصلهاي‌شمشير شكسته‌قادسيه‌، طبلهاي‌تجاوز و صداي‌شني‌تانك‌ها مورد تجزيه‌و تحليل‌قرار مي‌دهد. به‌عقيده‌وي‌اين‌تجاوز از پيش‌تعيين‌شده‌بود و وضعيت‌سياسي‌، بروز ناآرامي‌ها و عدم‌وجود نيروي‌منظم‌و كلاسيك‌از جمله‌عواملي‌بود كه‌صدام‌را به‌اين‌تهاجم‌تشويق‌كرد.

در جلد اول‌، تهاجم‌تا تسخير خرمشهرپيگيري‌شده‌است‌. در پايان‌كتاب‌عكسهايي‌از مسؤولان‌كشور و حزب‌بعث‌چاپ‌شده‌است‌.

نويسنده‌در جلد دوم‌كتاب‌حزب‌بعث‌و جنگ؛ تجاوز عراق‌به‌ايران‌را همراه‌با حوادث‌و وقايعي‌شرح‌مي‌دهد كه‌تا اسارت‌نويسنده‌، در عمليات‌بيت‌المقدس‌، در آن‌سوي‌خاكريزها روي‌داده‌است‌. بافت‌روحي‌و نظامي‌نيروهاي‌عراق‌و واكنش‌فرماندهان‌در مقابل‌حملات‌نيروهاي‌ايران‌، تبليغات‌و نقش‌آن‌در ميان‌نظاميان‌عراق‌، ظلم‌و تعدي‌سربازان‌عراقي‌، وضع‌روحي‌و نظامي‌نيروها، ترس‌سربازان‌عراق‌از رزمندگان‌، بي‌انگيزه‌بودن‌نيروهاي‌عراقي‌و تلاش‌آنها در فرار از جبهه‌هاي‌نبرد، وجود جوخه‌هاي‌اعدام‌براي‌كشتن‌سربازان‌فراري‌از جبهه‌ها و همچنين‌، موقعيت‌ارتش‌عراق‌در سه‌عمليات‌تعيين‌كننده‌: ثامن‌الائمه‌، فتح‌المبين‌و بيت‌المقدس‌و تلاشهاي‌نافرجام‌عراقي‌ها جهت‌جلوگيري‌از نفوذ دلاور مردان‌ارتش‌ايران‌و شكستهاي‌پي‌در پي‌ارتش‌صدام‌مورد بررسي‌قرار گرفته‌است‌. همه‌اين‌موارد، حكايتگر از هم‌پاشيدگي‌و نابساماني‌در كادر رهبري‌ارتش‌عراق‌در آن‌موقعيت‌زماني‌است‌.

نويسنده‌دراين‌كتاب‌، كه‌بعد از قبول‌قطعنامه‌نوشته‌، سعي‌كرده‌است‌تحولات‌جنگ‌و مراحل‌آن‌را تشريح‌كند. به‌اين‌منظور، با تقسيم‌جنگ‌به‌چند مرحله‌مشخص‌، هر مرحله‌را بررسي‌و عملياتها و تحركات‌مختلف‌و شرايط آن‌را بيان‌مي‌كند. فصل‌دوم‌به‌دو بخش‌فاتح‌كيست‌؟ و آينده‌سياسي‌... به‌كدام‌است‌؟ تقسيم‌شده‌است‌. وضعيت‌داخلي‌عراق‌و حزب‌بعث‌در اين‌فصل‌تشريح‌و اثرات‌هشت‌سال‌جنگ‌بررسي‌شده‌است‌. در فصل‌سوم‌(كه‌با نام‌تجارب‌نظامي تدوين‌شده‌است‌) نويسنده‌، وضعيت‌داخلي‌ارتش‌عراق‌و روحيه‌سربازان‌، افسران‌و درجه‌داران‌را شرح‌مي‌دهد. همچنين‌در اين‌فصل‌مسايل‌و مشكلاتي‌را كه‌ارتش‌عراق‌در طول‌جنگ‌با آنها دست‌به‌گريبان‌بوده‌است‌، فهرست‌وار عنوان‌مي‌كند و هر يك‌را توضيح‌مي‌دهد. از ميان‌اين‌مشكلات‌، مي‌توان‌به‌خود آزاري‌، سرقت‌، مصرف‌مواد مخدر و مشروبات‌الكلي‌و... اشاره‌نمود. نويسنده‌، در برخي‌موارد اصل‌اسناد و مداركي‌را كه‌در اختيار داشته‌، آورده‌و ترجمه‌اي‌از آنها را نيز ضميمه‌كرده‌است‌.

 
<< ابتدا < قبلی 11 12 13 14 15 16 17 18 بعدی > انتها >>

صفحه 18 از 18