امروز : يكشنبه, ۲۶. خرداد ۱۳۹۸
كتابخانه
عشق سالهاي جنگ PDF چاپ نامه الکترونیک

عشق سالهاي جنگ

مولف: فتاحي،حسين

ناشر: قدياني

سال انتشار: 1373

چكيده:

حميد ونرگس‌در دوران‌جنگ‌نامزد شده‌، ازدواج‌مي‌كنند و حميد به‌جبهه‌مي‌رود. حميد اهل‌كرمانشاه‌است‌و در جبهه‌، طي‌عملياتهاي‌مختلف‌، تعدادي‌از دوستانش‌را از دست‌مي‌دهد و خود نيز در عملياتي‌مجروح‌و اسير كردهاي‌ضد انقلاب‌مي‌شود ولي‌فرار مي‌كند. مردي‌روستايي‌او را كه‌بيهوش‌است‌پيداكرده‌، به‌بيمارستان‌مي‌رساند. ماجراهاي‌زيادي‌اتفاق‌مي‌افتد تا اين‌كه‌خانواده‌، او را پيدا مي‌كنند و نرگس‌هم‌با عشق‌خود جانبازي‌او را مي‌پذيرد. او به‌نزد خانواده‌اش‌در كرمانشاه‌باز مي‌گردد. حميد با نرگس‌در جشني‌كه‌مردم‌به‌مناسبت‌بازگشت‌او برپا كرده‌اند شركت‌مي‌كند و... حميد به‌ميان‌مردم‌مي‌رود و سرود «كجاييد اي‌شهيدان‌خدايي» از راديو به‌گوش‌مي‌رسد.

 

 
شهيد غريب: روايتي از اسارت شهيد تند گو يان PDF چاپ نامه الکترونیک

شهيد غريب: روايتي از اسارت شهيد تند گو يان

مولف: جباري،جليل

ناشر: سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران.معاونت تبليغات و روابط عمومي

سال انتشار: 1373

چكيده:

اين‌كتاب‌روايتي‌از اسارت‌شهيد محمدجواد تندگويان‌، وزير نفت‌كابينه‌شهيد رجايي‌است‌كه‌از زبان‌يكي‌از تكاوران‌نيروي‌دريايي‌ارتش‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌بيان‌شده‌است‌. شهيد تندگويان‌از اواسط سال‌59 به‌دعوت‌شهيد رجايي‌و گزينش‌شهيد بهشتي‌، به‌عنوان‌وزير نفت‌شروع‌به‌كار مي‌كند. او در مدت‌كوتاه‌وزارت‌خود چند بار به‌آبادان‌سفر كرد و با تدبير او، قسمتي‌از پالايشگاه‌آبادان‌سالم‌باقي‌ماند. وي‌در سفر آخر خود به‌پالايشگاه‌آبادان‌، در روز 9/8/59، همراه‌معاون‌و چند تن‌از همكاران‌خود در جاده‌ماهشهر به‌آبادان‌توسط نظاميان‌بعثي‌عراق‌ربوده‌شد و هنگامي‌كه‌بعثي‌ها قصد اعدام‌اسيران‌را داشتند، وي‌با معرفي‌خود جان‌همراهانش‌را نجات‌داد. ولي‌بعثي‌ها حتي‌در زمان‌اسارت‌نتوانستند شجاعت‌وي‌را تحمل‌كنند و او را به‌شهادت‌رساندند. پس‌از اسارت‌، او و همراهانش‌را در پادگان‌تنومه‌زنداني‌مي‌كنند و پس‌از شناسايي‌، شهيد تندگويان‌را از بقيه‌جدا مي‌كنند و بقيه‌اسرا را به‌العماره مي‌برند.

 
سنگرهاي شناور: خاطرات يک اسير عراقي PDF چاپ نامه الکترونیک

سنگرهاي شناور: خاطرات يک اسير عراقي

مولف: -

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1373

چكيده:

اين‌كتاب‌مجموعه‌اي‌از يادداشتهاي‌واقعي‌يك‌اسير عراقي‌است‌. او بعد از اتمام‌تحصيلات‌، وارد ارتش‌عراق‌مي‌شود. در تاريخ 4/8/1986، براي‌به‌دست‌آوردن‌اطلاعات‌از موقعيت‌منطقه‌هور و برآورد نيروها و مهمات‌ايراني‌ها، وارد منطقه‌مي‌شود. نيروهاي‌ايراني‌در اين‌حمله‌خسارات‌زيادي‌وارد مي‌كنند و او توسط سازمان‌اطلاعات‌دستگير مي‌شود. موضوع‌يادداشتهاي‌ديگر او از اين‌قرار است‌: تشويق‌افراد براي‌آوردن‌جسد يك‌سرهنگ‌اطلاعات‌ي‌، بازداشت‌شدن‌يك‌سرباز به‌خاطر فرار از جبهه‌، گلوله‌باران‌منطقه‌توسط ايرانيان‌، متلاشي‌شدن‌كاميون‌پر از سرنشين‌و جمع‌آوري‌اجساد، دستگيري‌چوپاني‌كه‌ديده‌بان‌ايرانيان‌بود، شجاعت‌و فداكاري‌راننده‌بلدوزر ايراني‌، حمله‌ايرانيان‌به‌شرق‌بصره‌، شجاعت‌و ايثار مادر و دختري‌كه‌با بطري‌بنزين‌به‌سوي‌نيروهاي‌عراقي‌حمله‌كردند و جسد رزمنده‌ايراني‌كه‌از منطقه‌تحت‌تسلط عراقي‌ها ربوده‌شد.

 
در تهاجم باد: خاطرات آزادگان انديمشک PDF چاپ نامه الکترونیک

در تهاجم باد: خاطرات آزادگان انديمشک

مولف: طيبي،مرتضي

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1373

چكيده:

در اين‌مجموعه‌، خاطرات‌آزادگان‌انديمشك‌گردآوري‌شده‌است‌. خاطرات‌، رفتار بعثي‌هاي‌عراقي‌را با اسيران‌ايراني‌به‌خوبي‌نمايش‌مي‌دهند. از جمله‌موضوعهاي‌مطرح‌شده‌در كتاب‌مي‌توان‌به‌اين‌موارد اشاره‌كرد: نبودن‌بهداشت‌در اردوگاه‌ها، بدرفتاري‌و شكنجه‌، ممنوعيت‌انجام‌فرائض‌مذهبي‌و عزاداري‌و انجام‌برنامه‌هاي‌دسته‌جمعي‌، جاسوس‌گذاردن‌در ميان‌اسيران‌اگرچه‌اسيران‌ايراني‌با روش‌هاي‌مخصوص‌خود در خواندن‌قرآن‌، نهج‌البلاغه‌و كتب‌درسي‌، يكديگر را ياري‌مي‌داده‌اند. حاج‌آقا ابوترابي‌نيز در جلسه‌هايي‌در مورد اخلاق‌و صبر و پايداري‌و غيره‌صحبت‌كرده‌، در تمام‌مسائل‌، اسيران‌را راهنمايي‌مي‌كرده‌است‌. يك‌بار، اعتصاب‌اسرا منجر به‌درگيري‌شده‌، كه‌طي‌آن‌، تعداد زيادي‌مجروح‌و چهار اسير نيز شهيد شده‌اند. با هر اقدام‌تلافي‌جويانه‌از سوي‌ايراني‌ها، شكنجه‌هاي‌مختلف‌افزايش‌يافته‌، گاهي‌منجر به‌نقص‌عضو اسيران‌مي‌شده‌است‌. اسيران‌زخمي‌را با تير خلاص‌يا آمپول‌هوا شهيد مي‌كرده‌اند. پس‌از پذيرش‌قطعنامه، اسيران‌را براي‌زيارت‌به‌كربلا و نجف‌اشرف‌برده‌مي‌شوند و بعد از رحلت‌امام‌(ره‌)، آن‌ها را براي‌عزاداري‌آزاد مي‌گذارند.

 
بالهاي بخون نشسته من PDF چاپ نامه الکترونیک

بالهاي بخون نشسته من

مولف: ساحر ليله کوهي،م

ناشر: وزارت جهاد سازندگي.مرکز حفظ ونشر آثار دفاع مقدس

سال انتشار: 1373

چكيده:

كتاب‌بالهاي‌به‌خون‌نشسته‌من‌با الهام‌گرفتن‌از خاطرات‌آزادگان‌سرافراز ميهن‌اسلامي‌از اردوگاههاي‌اسيران‌رژيم‌بعثي‌عراق‌نوشته‌شده‌است‌. در واقع‌، نثري‌ادبي‌است‌كه‌نويسنده‌در شرح‌تصميم‌گيري‌رزمنده‌براي‌شركت‌در نبرد، اسارت‌، رفتار بعثي‌ها با اسيران‌، صبر و انتظار، مقاومت‌و پايداري‌، صليب‌سرخي‌ها و رفتار آنها، آرزوي‌رهايي‌، شنيدن‌خبر ارتحال‌حضرت‌امام‌(ره‌)، رفتن‌به‌زيارت‌كربلا و نجف‌اشرف‌، آزادي‌اسيران‌ايراني‌از چنگال‌دژخيمان‌بعثي‌عراق‌و بازگشت‌به‌وطن‌نوشته‌است‌.

 
با آينه تا صبح PDF چاپ نامه الکترونیک

با آينه تا صبح

مولف: مولا هويزه،نظام

ناشر: معاونت تبليغات وانتشارات نيروي زميني سپاه

سال انتشار: 1373

چكيده:

اين‌كتاب‌شامل‌ده‌داستان‌و خاطره‌كوتاه‌است‌. «شهري‌در آسمان»‌بيانگر احساسات‌نويسنده‌هنگام‌ورود به‌مسجد جامع‌خرمشهراست‌. عبور از سد آتش‌، نحوه‌سقوط هواپيماي‌سرهنگ‌خلبان‌يوسف‌سمندريان‌، اسارت‌و آزاد شدن‌او را شرح‌مي‌دهد. كجا آرميده‌اي‌سخنان‌نويسنده‌با دوست‌شهيدش‌و خاطره‌كوتاهي‌در مورد اوست‌. «بيقرار» از آزاده‌اي‌جانباز سخن‌مي‌گويد و ستمهايي‌كه‌توسط مزدوران‌عراقي‌بر او رفته‌است‌. نشانه‌هاي‌كوثر در رابطه‌با شخصيت‌و نحوه‌شهادت‌راوي‌است‌. «من‌و او و فرمانده» داستان‌فرمانده‌و بيباكي‌اوست‌و رزمنده‌اي‌كه‌خود را سپر بلا كرد تا زندگي‌فرمانده‌را نجات‌دهد. «جاده‌سبز»داستان‌جاده‌خندق‌است‌در عمليات‌بدر و رشادت‌يكي‌از نيروهاي‌تخريبچي‌. «سيمهاي‌خاردار» شرح‌فداكاري‌رزمنده‌اي‌است‌كه‌خود را روي‌سيمهاي‌خاردار مي‌افكند تا همرزمانش‌عبور كنند. «يادداشتهاي‌تنهايي»‌بيانگر احساسات‌ و عقايد نويسنده‌در مورد جبهه‌و جنگ‌و پاسداري‌است‌و آخرين‌داستان‌به‌نام‌با آينه‌تا صبح‌داستان‌مجروحي‌است‌كه‌عشق‌به‌شهادت‌تمام‌وجودش‌را شعله‌ور ساخته‌است‌و در لحظات‌انتقال‌به‌پشت‌جبهه‌به‌آرزويش‌مي‌رسد.

 
مطالب بیشتر...
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 9 از 18